สถาบันสอนภาษา GEOS Language Centre, Thailand ถือเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสถาบันหนึ่งเพราะ
ขณะนี้สถาบันมีนักเรียนกว่า 200 คน นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ทางสถาบันมีโครงการที่จะเปิดสาขาอื่นๆอีกในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อที่จะสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต ด้วยความช่วย เหลือจากสถาบัน GEOS ทั่วโลก ทำให้สถาบันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไปได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับทำเลที่ตั้งของตัวสถาบันซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจซึ่งสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกโดยรถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดิน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนให้ความสนใจในตัวสถาบันอย่างมาก อีกทั้งภายในตัวสถาบันตกแต่งไว้อย่างสวยงามและทันสมัย โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของตัวนักเรียนเป็นหลัก